โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

475 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ได้จัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

 กิจกรรม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์หารบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 และทิศทางของท้องถิ่นไทยในยุค 4.0  จากท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. รับฟังการบรรยายการป้องการและปราบปรามการทุจริต ประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

 
กิจกรรม วันที่ 8 – 9 สิงหาคม  2562

เดินทางศึกษาดูงานหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

1.ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

2.ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

3.องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้