Do not close. Please wait...

ช่องทางติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงาน

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑ บ้านปากกิเลน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ :  ๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๓ 
หมายเลขโทรสาร  :  ๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๓

 

หน่วยงานภายใน
ช่องทางติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
  • ปลัด อบต.สิงห์
๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๓sao@singsaiyok.go.th 
  • สำนักงานปลัด
๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๓sp@singsaiyok.go.th 
  • กองคลัง
๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๓gk@singsaiyok.go.th 
  • กองช่าง
๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๓sing_civil@singsaiyok.go.th 
  •  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๒spdpk@singsaiyok.go.th  
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสิงห์
 spdbws@singsaiyok.go.th
 
    
 บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน   
หมายเลข
  ๐ ๖๔๒๗ ๔๕๒๔ ๗  

   

เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network)

 

        Facebook อบต.สิงห์      หรือ   Facebook pag  เพจ Facebook อบต.สิงห์

      ส่งข้อความหาเรา ด้วย messenger facebook

        ส่งข้อความหาเรา ด้วย Line


 

สายตรง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 

สายตรง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสาธารณะอำนวยความสะดวกให้ชาวตำบลสิงห์ และ ผู้ที่สนใจได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของท่าน หรือพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

หากท่านมีความประสงค์ แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ในช่องทางสาธารณะนี้โปรดอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย 
๒. คำถามจะถูกส่งไปยังส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งหน่วยงานแก้ไข 
๓. แจ้งกลับให้ผู้ถามทราบตามช่องทางที่ผู้ถามติดต่อ 
๔. ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ข้อเท็จจริง ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม 
๕. การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ "สายตรง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์" เป็นช่องทางในการโต้ตอบสื่อสารกัน ระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ขอสงวนสิทธิระงับการเผยแพร่ในสายตรงองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
๖. กรณีมีความประสงค์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนทาง E-mail สามารถส่งข้อมูลได้ที่ sao@singsaiyok.go.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๓

การดำเนินการ " สายตรงองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ " ทั้งคำถาม และคำตอบจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ำสิทธิโดยไม่ควร

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์จึงขอสงวนสิทธิในการให้เปิดเผยและลบคำถามหรือตอบคำถามตามกรณีดังกล่าวเผยแพร่เป็นการสาธารณะทาง " สายตรงองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ " ขอให้ท่านสอบถามเป็นหนังสือโดยตรง ไปยังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ โดยระบุ ชื่อ /สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป

หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่อง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ช่องทางติดต่อ "สายตรง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์" 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

15 หมู่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้