แบบประเมินความพึงพอใจ อบต.สิงห์

  

เลือกประเภทหัวข้อประเมินแบบประเมินจากงาน กำหนดระยะเวลา
    แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
งานบริการเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตสำนักงาน15-30 กันยายน 2561
แบบรายงานการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตำบลสิงห์  
ที่อยู่ลิงค์ https://goo.gl/forms/YxfAzUBAszMSoi3H2
งานการเกษตร เรื่อง สถานีสูบน้ำ

 ประจำเดือน

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  

งานบริการ อบต.สิงห์

ตลอดปี

   

 

แบบประเมินความพึงพอใจ งานบริการ อบต.สิงห์

แบบประเมินความพึงพอใจ อบต.สิงห์

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน

Powered by MakeWebEasy.com