โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต
บริหารงานโดย

นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ฝ่ายบริหาร
บริหารงานโดย

นายสายยันต์ แสงเคลือบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

สำนักงาน อบต.สิงห์
บริหารงานโดย
 
จ่าเอกอัมพร ทองเหลือ
ปลัด อบต.สิงห์
Powered by MakeWebEasy.com