แจ้ง ข่าวสาร / งาน / ประจำเดือน

กิจกรรมในเดือน กันยายน 2018

  • ไม่พบกิจกรรมในเดือนนี้

ภาพวีดีโอกิจกรรมข่าวสาร

ซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สิงห์
ข่าวสารงานประกาศต่าง ๆ

หนังสือราชการ สถ.หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 07/08/2561หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561กศ.มท 0816.5/ว239706/08/256107/08/2561
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ (งานก่อสร้าง)สน.คท.มท 0808.2/ว242107/08/256107/08/2561
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนกจ.มท 0802.3/ว8307/08/256107/08/2561
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานกจ.มท 0802.3/ว8207/08/256107/08/2561
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการกจ.-06/08/256107/08/2561
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสน.คท.มท 0808.2/ว242007/08/256107/08/2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)กค.มท 0803.3/ว241607/08/256107/08/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.มท 0808.2/10604-1067903/08/256107/08/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.มท 0808.2/10600-1060303/08/256107/08/2561
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ตามแนวทางพระราชดำริกพส.มท 0810.5/ว240306/08/256107/08/2561
ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.มท 0810.6/ว239503/08/256107/08/2561
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.มท 0803.3/ว240806/08/256107/08/2561

แจ้งเรื่องร้องทุกข์

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ Aug 7, 2018 17:41  โดย อบต.สิงห์

อบต.สิงห์

ตอบ 

1

เข้าชม 

128

อบต.สิงห์

ตอบ 

0

เข้าชม 

506

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Admin

ตอบ 

0

เข้าชม 

485

เอสไรคส์

ตอบ 

1

เข้าชม 

124

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป


ประกาศกองคลัง

 
 
หนังสือราชการ กองคลัง อบต.สิงห์ หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
เรื่อง การเงินกจ 74801/06/08/256107/08/2561
เรื่อง   07/08/256107/08/2561
   07/08/256107/08/2561
   07/08/256107/08/2561

 


ข่าวกองคลัง

กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

Powered by MakeWebEasy.com