ปฏิทินการท่องเที่ยว / งาน / กิจกรรม ประจำเดือน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

กิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2019

 • ก.ค. - ธ.ค.

  2 - 31

  รับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.

  2 กรกฎาคม 2018 - 31 ธันวาคม 2107

 • ต.ค. - ก.ย.

  1 - 30

  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมผสมเทียมโค)

  1 ตุลาคม 2018 - 30 กันยายน 2019

 • มี.ค. - ก.ย.

  12 - 30

  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตทางการเกษตร

  12 มีนาคม - 30 กันยายน 2019

 • ก.ค.

  8

  โครงการส่งเสริมวิชาการเกษตร

  8 กรกฎาคม 2019

 • ก.ค.

  15

  โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา

  15 กรกฎาคม 2019

 • ก.ค.

  24 - 26

  โครงการอบรมเข้าค่ายพุทธบุตร

  24 - 26 กรกฎาคม 2019

ข่าวสารงานคลัง

วีดีโอ แนะนำ

รับชมวีดีโออื่นๆของหน่วยงาน ได้ที่

 

กิจกรรมออกกำลังกาย EP1
กิจกรรมออกกำลังกาย บาสโลบ EP.2

ข่าวประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์ :งานบริการเพื่อประชาชน

๑๖ กลยุทธ์ ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ของ อบต.สิงห์