แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.สิงห์ ออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสาธารณะอำนวยความสะดวกให้ชาวตำบลสิงห์ และ ผู้ที่พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ท่านสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.สิงห์ ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน โดยอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย 
๒. คำถามจะถูกส่งไปยังส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งหน่วยงานแก้ไข 
๓. แจ้งกลับให้ผู้ถามทราบตามช่องทางที่ผู้ถามติดต่อ 
๔. ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ข้อเท็จจริง ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม 
๕. การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ "สายตรง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์" เป็นช่องทางในการโต้ตอบสื่อสารกัน ระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ขอสงวนสิทธิระงับการเผยแพร่ในสายตรงองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
๖. กรณีมีความประสงค์แจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก (E-mail) สามารถส่งข้อมูลได้ที่ sao@singsaiyok.go.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๖๗ ๐๒๕๓

           การดำเนินการ " แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.สิงห์ ออนไลน์ " ทั้งคำถาม และคำตอบจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ำสิทธิโดยไม่ควร

          องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์จึงขอสงวนสิทธิในการให้เปิดเผยและลบคำถามหรือตอบคำถามตามกรณีดังกล่าวเผยแพร่เป็นการสาธารณะทาง " แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.สิงห์ ออนไลน์ " ขอให้ท่านสอบถามเป็นหนังสือโดยตรง ไปยังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ โดยระบุ ชื่อ /สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป

หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่อง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้