องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
E-Service
 
ระบบบริการประชาชน
ขอขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว ออนไลน์

คำชี้แจง  

1. คำถามที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้                              
2. ข้อมูลที่ต้องกรอกเป็นตัวเลขให้ระบุเป็นเลขอารบิคเท่านั้น (ห้ามระบุตัวเลขไทย)
3. ผู้ส่งข้อมูล หมายถึง เจ้าหน้าที่อาสาของ อบต.สิงห์ หรือ เจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นผู้ลงข้อมูลผ่านระบบนี้
4. แบบฟอร์มนี้ สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ครั้งละ 1 ตัว เท่านั้น
5. หมดเขตวันที่ 30 มีนาคม ของทุกปี หรือจนกว่าจะปิดระบบลงทะเบียน
6. ช่องทางขึ้นทะเบียนอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อขอขึ้นกับอาสาสมัครในหมู่บ้านได้ โดยติดต่อสอบถามกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ในหมู่บ้านท่าน(ส.อบต หมู่บ้าน)
หรือ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ นางลักขณา สังข์ศรีแก้ว โทร 081-1991945 


ท่านที่ลงทะเบียนแล้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
หรือ ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ที่ www.singsaiyok.go.th เมนู ส่วนงานราชการ สำนักปลัด งานสาธารณสุข รายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว-ปัจจุบัน

ตามลืงค์ ดังนี้ https://www.singsaiyok.go.th/content/19700/รายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว-ปัจจุบัน

หรือต้องการแก้ไขปรับเปลี่ยน สามารถติดต่อได้ที่
 
Tel /Fax : 034-670-253 
Email : sing_saiyok@hotmail.com 
Facebook : fb/abtsingsaiyok

Facebook : m.me/sing.saiyok  ,  m.me/abtsingsaiyok
Line ID : singsaiyok

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB