โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

22 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องทันตอนามัยในเด็กปฐมวัย 2. เพื่อสร้างสุขนิสัยและฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปากให้แก่เด็ก 3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน 4. เพื่อสร้างความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพของเด็ก

ผลที่ได้รับ1.เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี 2.ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 3.ชุมชนมีส่วนร่วมและส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน4.ผู้ปกครองครูครูผู้ดูแลเด็กมีทัศนคติที่ดีมีความรู้และทักษะในการดูแลความสะอาดของช่องปากและฟันของเด็กก่อนวัยเรียนและการให้โภชนาที่ถูกต้องสำหรับเด็กตามวัย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้