โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

212 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จัดทำโครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 เสวนาการปลูกไม้ผลเพื่อเพิ่มรายได้ ตำบลสิงห์
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยด จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมที่ 2 ชมสวนทุเรียน ณ บ้านน้อยชายน้ำ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
วันที่ 16 มีนาคม 2566
  
ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
 เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 20 ราย พร้อมพูดคุยปัญหาและอุปสรรคในการเพาะปลูก พืชสวนในพื้นที่ พร้อมนัดหมายประชุมเพื่อพัฒนาการทำสวนสู่ระบบ GAP ต่อไป 

ปัญหา / อุปสรรค
เกษตรกรผู้ปลูกสวนบางรายยังไม่พร้อมเข้าสู่ระบบ GAP เนื่องจากขาดข้อมูลและการบันทึกการทำการเกษตร

ข้อเสนอแนะในการนำไปแก้ปัญหา และพัฒนาปรับปรุงงานในอนาคต
แนะนำให้เกษตรกรเริ่มทำการบันทึกข้อมูลเละการจัดการสวนเพื่อปรับปรุงในการเข้าระบบ GAP ต่อไป
 
วันที่ดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2566
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้