โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ(ปลูกต้นไม้)

24 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ(ปลูกต้นไม้) วันที่  14 มิถุนายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้นำจิตอาสาตำบลสิงห์  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนตำบลสิงห์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ที่หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห์