โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๔

527 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง 
 

จากการสำรวจข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์ของตำบลสิงห์ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
มีเพียงร้อยละ ๗ เท่านั้น แต่การเลี้ยงสัตว์เป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่
ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ยังขาดการควบคุมสัตว์เลี้ยง
ให้รับวัคซีนได้ จึงเกิดปัญหาการแพร่ระบาดโรคในสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้บ่อยครั้ง
เมื่อเกิดสภาวะอากาศที่เหมาะสม จากประวัติการเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงของพื้นที่ตำบลสิงห์
พบโรคนิวคลาสเซิลในสัตว์ปีก ระบาดหนักเมื่อปี ๒๕๕๗ จากการที่ผู้ประกอบการนอกพื้นที่
นำลูกไก่ไข่และไก่เนื้อที่ไม่ได้รับวัคซีนมาแจกและจำหน่ายในพื้นที่
โดยไม่ได้ขออนุญาตท้องถิ่น ส่งผลกระทบให้ไก่พื้นเมืองในพื้นที่ติดโรคและตายเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและไม่ได้เลี้ยงในโรงเรือนหรือเล้า
ผู้เลี้ยงจึงไม่สามารถให้วัคซีนกับสัตว์เลี้ยงได้ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
จึงร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอไทรโยค เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
พร้อมทั้งกระจายวัคซีนให้กับเกษตรกรที่เข้าอบรมทำให้พื้นที่การแพร่ระบาดโรคในสัตว์เลี้ยง
ลดน้อยลง แต่ก็ยังพบการระบาดอยู่เนื่องจากสัตว์เลี้ยงมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในพื้นที่
ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหนักและ
เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่
แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรโยค
จึงวางแผนจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงและ
สนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมื่อพบสัตว์เลี้ยงตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อประเมินและตรวจสอบรอยโรคในเบื้องต้น พร้อมแนะนำให้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ด้วยการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อในทันทีซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าว
เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ต่อไป

และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและเกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่
จึงจัดตั้งศูนย์กระจายววัคซีน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับวัคซีนจากหน่วยงานราชการ ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค
ให้กับประชาชนที่ขอขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่
 

 
ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
 
กิจกรรมที่ ๒  สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการให้วัคซีนในสัตว์เลี้ยง

วันที่ดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
แผนงานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้