กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (เนื่องในวันคล้ายวันวันสวรรคต ร.5)

49 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันคล้ายวันวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564  เนื่องในวันคล้ายวันวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี