ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

188 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565