ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

56 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 ส่วนที่ 1

 ส่วนที่ 2

 ส่วนที่ 3

 ส่วนที่ 4

 ส่วนที่ 5

 ส่วนที่ 6

 ส่วนที่ 7

 ส่วนที่ 8

 ส่วนที่ 9

 ส่วนที่ 10

 ส่วนที่ 11

 ส่วนที่ 12

 ส่วนที่ 13

 ส่วนที่ 14