การดำเนินการศูนย์พักคอยและการแยกการกักตัวที่บ้าน ของตำบลสิงห์

210 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม อบต.สิงห์  เรื่อง การประชุม เจ้าหน้าที่ อบต.สิงห์  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านท่ากิเลน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. ส.อบต. ตำบลสิงห์  เรื่อง การดำเนินการศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้านของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019