การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 )

218 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ด้วยได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ตำบลสิงห์ ว่าพบผู้ติดเชื้อเข้าพักอาศัยในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์และเข้ารักษาที่ รพ.พหลฯ จ.กาญจนบุรี และขอความอนุเคราะ อบต.สิงห์เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านท่ากิเลน และ กำนันต.สิงห์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564