โครงการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564

341 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทำสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำ
ขวดน้ำอัดลม อื่นๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ นำไปเป็นอาชีพเสริม หรือทำประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้