ประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสำรวจข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

203 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกำนัน หมู่ที่ 1-6 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ