พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

239 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/พรบ_การจัดซื้อจัดจ้าง_และการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ_ศ_2560.pdf?v=202012190947