ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสถานีท่ากิเลน (ป้อมตำรวจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

128 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสถานีท่ากิเลน (ป้อมตำรวจ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 100-039 บ้านปากกิเลน หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ไหฃล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสถานีท่ากิเลน (ป้อมตำรวจ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 100-039 บ้านปากกิเลน หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ไหฃล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

Powered by MakeWebEasy.com