เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

265 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2564

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/โครงสร้างใหม่_จ_กาญจนบุรี.pdf?v=202012190947