เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

302 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่

จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  พ.ศ.2564

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศ_จ_กาญจนบุรี_2564.pdf?v=202012190947