หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

833 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

                    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้ายฯ พ.ศ.2544

                     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้ายฯ  พ.ศ. 2562  

                     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564

           

           - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

                     ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ พ.ศ.2560


             - การพัฒนาบุคลากร

                     ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

            - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563

                    มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562

                    หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พ.ศ.2560

 

           - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

                    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558

                    มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

                    กำหนดมาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ.2558

                    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

                    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉ.2 พ.ศ.2562

                    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉ.3 พ.ศ.2562

                    วินัย และการรักษาวินัยของพนักงานจ้าง พ.ศ.2559

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้