การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

122 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ_ประจำปีงบประมาณ_พ_ศ_2563.pdf?v=202012190947