กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)

244 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์
ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)
**********************************

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ นำโดยนายสายยันต์   แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/ประกาศเจตจำนง_2564.pdf?v=202012190947

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/gouS90W11/Document/กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์__Zoro_.pdf?v=202012190947