กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)

397 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์
ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)
**********************************

เมื่อวันที่  11  มกราคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ นำโดยนายสายยันต์   แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

   ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต

   กิจกรรม