การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

451 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การฉีดพ่น ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

                 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ร้านอาหาร ฯลฯ  ที่มีประชาชนเข้ามารับบริการ