โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

128 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ  ศาลาอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 9 ธันวาคม 2563

              นายสายยันต์  แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลสิงห์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตำบลสิงห์ ได้รับความรู้  สร้างความเข้าใจ ในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการภัย(อัคคีภัย)ที่เกิดขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

Powered by MakeWebEasy.com