โครงการประชาสัมพันธ์ อบรม รณรงค์ให้ความรู้ ประจำปี 2564 หมูู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล

Last updated: 2021-02-16  |  39 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการ-งานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปี 2564
1. โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2. โครงการประชาสัมพันธ์ ทิ้งขยะให้ถูกที่
3. โครงการณรงค์จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน
4. มาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
5. โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณะภัย
6. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ อื่นๆ
ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30-20.30 น.

Powered by MakeWebEasy.com