โครงการ-งานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปี 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  หมู่ที่ 6  บ้านท่าตาเสือ วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 16.30-20.30 น.

Last updated: 2021-02-10  |  30 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการ-งานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปี 2564
1. โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2. โครงการประชาสัมพันธ์ ทิ้งขยะให้ถูกที่
 3. โครงการณรงค์จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน
4. มาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
5. โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณะภัย
6. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ อื่นๆ
ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  หมู่ที่ 6  บ้านท่าตาเสือ
วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 16.30-20.30 น.

Powered by MakeWebEasy.com