โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรตำบลสิงห์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่ที่ 5 บ้านพุไม้แดง

Last updated: 2021-02-10  |  24 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  หมู่ที่ 5 บ้านพุไม้แดง  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์   ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรตำบลสิงห์ โดยมีโครงการ จำนวน  5  โครงการดังนี้
1.โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2. โครงการประชาสัมพันธ์ ทิ้งขยะให้ถูกที่
3. โครงการณรงค์จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน
4. โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณะภัย
5.  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

Powered by MakeWebEasy.com