โครงการประชาสัมพันธ์ทิ้งขยะให้ถูกที่(รณรงค์ คัดแยกขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2564

378 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ 9  ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น.   ณ ศาลาอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์  หมู่ที่ 5  ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ทิ้งขยะให้ถูกที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอินทรีย์ การรณรงค์การใช้ถุงผ้า ใช้ปิ่นโตบรรจุอาหาร รณรงค์หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญ แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นักเรียน เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและผู้สนใจในพื้นที่ตำบลสิงห์