กิจกรรม ปั่นจักรยานเข้าวัดทำบุญ ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

135 จำนวนผู้เข้าชม  |