ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระ สปก. บ้านปากกิเลน หมู่ที่ ๑ ตำบลสิงห์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางมตร ไหล่ทางลูกรังก

114 จำนวนผู้เข้าชม  |