โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๒

1901 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
 

จากการสำรวจข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์ของตำบลสิงห์ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
มีเพียงร้อยละ ๗ เท่านั้น แต่การเลี้ยงสัตว์เป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนรวม ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ขาดความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการควบคุมสัตว์เลี้ยงให้รับวัคซีนได้
จึงเกิดปัญหาการแพร่ระบาดโรคในสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้บ่อยครั้ง
เมื่อเกิดสภาวะอากาศที่เหมาะสม
ประวัติการเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงของพื้นที่ตำบลสิงห์
พบโรคนิวคลาสเซิลในสัตว์ปีก ระบาดหนักเมื่อปี ๒๕๕๗ จากการที่ผู้ประกอบการนอก
พื้นที่นำลูกไก่ไข่และไก่เนื้อที่ไม่ได้รับวัคซีนมาแจกและจำหน่ายในพื้นที่
โดยไม่ได้ขออนุญาตท้องถิ่น ส่งผลกระทบให้ไก่พื้นเมืองในพื้นที่ ที่ ติดโรคและตาย
เป็นจำนวนมากเนื่องจากสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภค จึงไม่ได้รับวัคซีน
และระบบการเลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงปล่อยเป็นเหตุให้ยากต่อการให้วัคซีน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอไทรโยค
เพื่อให้ความรู้ในการป้องโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งกระจายวัคซีนให้กับเกษตรกร
ที่เข้าอบรมทำให้การแพร่ระบาดโรคในสัตว์เลี้ยงลดลง แต่ยังพบการระบาดซ้ำๆ
ในพื้นที่เดิม จึงวางแผนดำเนินการใช้ยาฆ่าเชื้อฉีดพ้นป้องกันเชื้อโรคระบาด
ให้กับเกษตรกรที่เข้าแจ้งร้องทุกข์พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ
และทำการฉีดพ้นบริเวณที่พบโดยทันที ซึ่งยาฆ่าเชื้อดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานปศุสัตว์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ทำให้พื้นที่ตำบลสิงห์ในปัจจุบัน
สามารถลดปริมาณการตายด้วยโรคระบาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและเกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่
แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรโยค
จึงดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
เพื่อจัดกิจรรมส่งเสริมอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับวัคซีน
จากหน่วยงานราชการ ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค
ให้กับประชาชนที่ขอขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่
 

 
ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
 
กิจกรรมที่ ๒  สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการให้วัคซีนในสัตว์เลี้ยง

วันที่ดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
แผนงานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้