โครงการส่งเสริมและป้องกันศัตรูพืช ประจำปี ๒๕๖๓

756 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการส่งเสริมและป้องกันศัตรูพืช 
 
เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตทางการเกษตร
ตามภารกิจถ่ายโอนและหน้าที่ส่งเสริมอาชีพ ให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต
และลดการใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธี
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงดำเนินงาน ดังนี้

- ควบคุมศัตรูพืชระบาดในพื้นที่ ด้วยชีววิธี ดังนี้
o ลงพื้นที่รวบรวมศัตรูธรรมชาติในพื้นที่เพื่อขยายและ
เพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อการระบาด
o หากศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ไม่เพียงพอให้ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับศัตรูธรรมชาติมาปล่อยในพื้นที่
- เฝ้าระวังและรายงานผลการแพร่ระบาดของศัตรูพืช
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป
แผนงานการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและรายงานผลการแพร่ระบาดของศัตรูพืช
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ พบว่าการขาดแคลนของน้ำในช่วงฤดูแล้ง
ติดต่อยาวนานในพื้นที่ตำบลสิงห์ทำให้มีการระบาดของศัตรูพืช
ในพืชไร่เป็นจำนวนมาก ดังนี้
ศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง พบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ในพื้นที่ หมู่ ๕,๓,๒,๑
รวมพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ และพบไร่แดงระบาด ในพื้นที่ หมู่ ๑ และหมู่ ๔ รวมพื้นที่
ประมาณ ๑๐๐ ไร่ จึงดำเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับ
ศัตรูธรรมชาติมาปล่อยในพื้นที่ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส และแตนเบียน
ทำให้สามารถควบคุมศัตรูพืชระบาดในพื้นที่ ด้วยชีววิธี ได้สำเร็จ
นอกจากศัตรูพืชระบาดในพืชไร่ของเกษตรกรแล้ว ยังพบโรคแอนแทรคโนส
ในไร่มันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากแมลงศัตรูพืชเป็นตัวพาหะ
และการใช้ท่อนพันธุ์ที่มีแมลงพาหะดังกล่าวมาเพาะปลูกทำให้เกิดการแพร่ระบาด
ในไร่มันสำปะหลัง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการป้องกันโดยแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมี
ประเภทคอปเปอร์(Cu) เพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
ทำให้พืชไร่ดังกล่าวหยุดการแพร่ระบาด
แต่จะพบได้อีกถ้าเกษตรกรนำต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคไปทำการขยายพันธุ์ต่อไป
 
 

 
ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ควบคุมศัตรูพืชระบาดในพื้นที่ ด้วยชีววิธี ดังนี้
o ลงพื้นที่รวบรวมศัตรูธรรมชาติในพื้นที่เพื่อขยายและเพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อการระบาด
o หากศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ไม่เพียงพอให้ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับศัตรูธรรมชาติมาปล่อยในพื้นที่
 
กิจกรรมที่ ๒  เฝ้าระวังและรายงานผลการแพร่ระบาดของศัตรูพืชให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป

วันที่ดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
แผนงานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้