โครงการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563

694 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 โครงการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563  

 เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย  ให้เกิดประโยชน์ นำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ โดยนำประชาชน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลสิงห์  จำนวน  20   คน เข้าร่วมโครงการนี้โดยนำขวดน้ำอัดลม มาประดิษฐ์เป็น

กระถางใส่ต้นไม้ อื่นๆ