โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(เก็บขยะสองข้างทาง) วันที่่ 17 มิถุนายน 2563

702 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่   17  มิถุนายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(เก็บขยะสองข่้างทาง) โดยนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา ผู้นำชุมชน  ประชาชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริส่วนตำบลสิงห์ เก็บขยะสองข้างทางที่ หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห์