โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 (กิจกรรมป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ)

325 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำปี 2563

(กิจกรรมป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ)

ดำเนินโครงการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคว เวลบิ้ง ทาวน์ กาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 99 คน โดยดำเนินการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติให้ปลอดภัยเกี่ยวกับการจมน้ำและการกู้ชีพโดยแบ่งฐานการอบรม การฝึกและปฏิบัติ เช่น การกู้ชีพช่วยชีวิต การลอยตัวในน้ำ การว่ายน้ำ การโยนสิ่งของให้ผู้ประสบภัย การยื่นสิ่งของให้ผู้ประสบภัย การตะโกนข้อความช่วยเหลือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่ได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากร ซึ่งได้จำลองสถานการณ์และให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตามฐานต่างๆเสมือนจริง