โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก “สร้างขวัญกำลังใจวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563” วันที่ 11 มกราคม 2563 ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์เป็นประจำทุกปี

190 จำนวนผู้เข้าชม  |