วันศุกร์ที่ 11 ต.ค62 เวลา 09.00 น. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 13 ต.ค 62

191 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันศุกร์ที่ 11 ต.ค62 เวลา 09.00 น. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 13 ต.ค 62 และกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก/กิจกรรม Big cleaning day พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.สิงห์ ร่วมกันเก็บขยะสองข้างทาง เส้นทางหลักหน้าอบต.สิงห์ ถึง สถานีรถไฟท่ากิเลน