กิจกรรม"ปิดเมือง Big Cleaning Day" ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

276 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา ประชาชน ศพด.บ้านปากกิเลน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สิงห์ ร่วมกันทำความสะอาด

Big Cleaning Day  บริเวณสองข้างทาง ภายในตำบลสิงห์  หมู่ที่ 1 บ้านปากกิเลน