กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรม “Big Cleaning Day ” วันที่ 4 มีนาคม 2563

210 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงานและที่สาธารณะ(พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 5 ส.)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ทุกวันพุธแรกของเดือน