กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

211 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เนื่องด้วยสถานะการณ์โรคไวรัสโควิด 2019 เกิดการระบาดไปทั่วประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิค 2019 โดยร่วมกับประชาชนในตำบลสิงห์ อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา พนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของ อบต.สิงห์ ร่วมมือร่วมใจกันเย็บหน้ากากผ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2563