ศพด.บ้านวังสิงห์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562

228 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ.ศพด.บ้านวังสิงห์
วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
-เพื่อส่งเสริมแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให็ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
-การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 

ผู้ดำเนินงาน :
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์

Powered by MakeWebEasy.com