โครงการส่งเสริมกิจกรรม “Big Cleaning Day ” (พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 5 ส.)

301 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ทำกิจกรรม“Big Cleaning Day ” ทุกวันพุธแรกของเดือน เวลา 13.30 -15.30 น.โดยทำความสะอาดอาคาร เก็บกวาดขยะภายในสำนักงาน จัดระเบียบห้องทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดวางให้ถูกที่เป็นระบบ

Powered by MakeWebEasy.com