ศพด.บ้านปากกิเลน ต้อนรับกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็ก กรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

263 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ต้อนรับกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็ก

กรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน ต้อนรับกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็ก กรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีโอกาสลงพื้นที่และสัมภาษณ์ ผู้บริหาร อบต.สิงห์ คณะครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน รวมทั้งท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.กาญจนบุรีถึงแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความสำเร็จและประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต่อเด็กปฐมวัยและชุมชน

 

ผู้ดำเนินงาน :
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑

Powered by MakeWebEasy.com