ศพด.บ้านปากกิเลน ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมืองจ.สมุทรสาคร

461 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62

 

ผู้ดำเนินงาน :
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑