ศพด.บ้านปากกิเลน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวันสำคัญ (วันแม่)

293 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการส่งเสริมวันสำคัญ (วันแม่)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จัดทำโครงการส่งเสริมวันสำคัญ (วันแม่) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ถึงความรัก ความกตัญญู การแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม

และนอกจากกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนเพื่อเข้าร่วมงานถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 

ผู้ดำเนินงาน :
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑