ศพด.บ้านปากกิเลน ร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

393 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ กิจกรรมทางศาสนาการแสดงธรรมเทศนา เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนานากับการดำรงชีวิต ที่ยังยืน การฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ พร้อมร่วมกับถวายภัตตาหารเพลให้กับพระสงฆ์ ถวายเทียนจำนำพรรษา ให้กับวัดในเขตพื้นที่ตำบลสิงห์ จำนวน 6 วัด 

 ผู้ดำเนินงาน :

คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ติดต่อประสานงาน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
โทร ๐๓๔ ๖๗๐ ๒๕๑