โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562(กิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง พนักงานส่วนตำบล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)

285 จำนวนผู้เข้าชม  |