โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2562 (กิจกรรมซักซ้อมป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์)

270 จำนวนผู้เข้าชม  |